นายกมล ประดุงรุก ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด มอบหมายให้ นายเกียรติพงษ์ กาญจนหย่า หัวหน้างาน 8 งานจัดเก็บรายได้ นำทีมพนักงานพร้อมรถยนต์โมบายเคลื่อนที่ออกรับชำระเงินค่าน้ำประปาพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลระบบประปาภายในและภายนอกกับผู้ใช้น้ำอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

นายกมล ประดุงรุก ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด มอบหมายให้ นายเกียรติพงษ์ กาญจนหย่า หัวหน้างาน 8 งานจัดเก็บรายได้ นำทีมพนักงานพร้อมรถยนต์โมบายเคลื่อนที่ออกรับชำระเงินค่าน้ำประปาพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลระบบประปาภายในและภายนอกกับผู้ใช้น้ำอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

นายกมล ประดุงรุก ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด มอบหมายให้ นายเกียรติพงษ์ กาญจนหย่า หัวหน้างาน 8 งานจัดเก็บรายได้ นำทีมพนักงานพร้อมรถยนต์โมบายเคลื่อนที่ออกรับชำระเงินค่าน้ำประปาพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลระบบประปาภายในและภายนอกกับผู้ใช้น้ำอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

นายกมล ประดุงรุก ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด มอบหมายให้ นายเกียรติพงษ์ กาญจนหย่า หัวหน้างาน 8 งานจัดเก็บรายได้ นำทีมพนักงานพร้อมรถยนต์โมบายเคลื่อนที่ออกรับชำระเงินค่าน้ำประปาพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลระบบประปาภายในและภายนอกกับผู้ใช้น้ำอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ในวันที่ี 8 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 14.00 น. ณ หน่วยบริการแม่ระมาด (หน้าวัดดอนแก้ว) 

เลื่อนขึ้นข้างบน