กปภ. เตือน! ตรวจสอบระบบประปาหลังน้ำลด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ. เตือน! ตรวจสอบระบบประปาหลังน้ำลด

กปภ. เตือน! ตรวจสอบระบบประปาหลังน้ำลด

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) แจ้งเตือนประชาชนอย่าละเลยการตรวจสอบระบบประปาภายในบ้านทันทีหลังจากปัญหาอุทกภัยเริ่มคลี่คลาย เพื่อป้องกันปัญหาค่าน้ำประปาสูงจากท่อแตกรั่วภายในบ้าน พร้อมขอความร่วมมือแจ้ง กปภ.สาขา ในพื้นที่หากพบเห็นท่อประปาชำรุด

          นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ(วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กล่าวว่า กปภ. มักจะได้รับการร้องเรียนเรื่องค่าน้ำประปาสูงผิดปกติบ่อยครั้งในพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัย ซึ่งพบว่าสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการรั่วไหลของระบบประปาภายในบ้านโดยที่ลูกค้าไม่ทราบมาก่อน ทำให้ลูกค้าของ กปภ. ได้รับความเดือดร้อนและต้องรับภาระในการชำระค่าน้ำประปาตามระเบียบเงื่อนไขการใช้น้ำประปา ดังนั้น จึงขอเชิญชวนประชาชนหันมาดูแลเอาใจใส่ระบบท่อประปาและอุปกรณ์ประปาภายในบ้านเป็นลำดับแรก ๆ ทันทีที่สถานการณ์อุทกภัยคลี่คลาย เพื่อป้องกันการเสียค่าใช้จ่ายจากค่าน้ำที่สูงผิดปกติ

          นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น เป็นสาเหตุของปัญหา ท่อประปาแตกและชำรุดหลายครั้ง ส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนหรือไม่ไหล หรือคุณภาพน้ำที่อาจเปลี่ยนแปลงไปจากปัญหาแหล่งน้ำที่ท่วมขัง ซึ่ง กปภ. ไม่ได้นิ่งนอนใจจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ ซ่อมแซม และฟื้นฟูท่อประปาที่ได้รับความเสียหาย ตลอดจนคุณภาพน้ำ เพื่อให้สามารถจ่ายน้ำได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด แต่เนื่องจากมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง จึงยากแก่การหาจุดที่น้ำรั่วไหลและทำการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว กปภ. จึงขอความร่วมมือจากประชาชนหากท่านพบเห็นท่อแตก-ท่อรั่ว กรุณาแจ้งศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า PWA Contact Center โทร. 1662 เพื่อประสาน กปภ.สาขาในพื้นที่ดำเนินการแก้ไขและให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วนต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน