กปภ.สาขากำแพงเพชร จัดประชุม Morning Talk ประจำเดือนสิงหาคม 2560 เน้นย้ำระเบียบจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ พร้อมเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขากำแพงเพชร จัดประชุม Morning Talk ประจำเดือนสิงหาคม 2560 เน้นย้ำระเบียบจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ พร้อมเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส

กปภ.สาขากำแพงเพชร จัดประชุม Morning Talk ประจำเดือนสิงหาคม 2560 เน้นย้ำระเบียบจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ พร้อมเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส

        เมื่อเช้าวันที่ 10 สิงหาคม 2560 นายสมชัย ทุมมณี ผจก.กปภ.สาขากำแพงเพชร พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมประชุมMorning Talk ประจำเดือนสิงหาคม 2560 โดยในที่ประชุมได้แจ้งให้เรื่องการติดตามงานโครงการ Water Safety Plan : WSP ปีงบประมาณ 2560 การติดตามหนี้ค้างชำระ เร่งรัดการตรวจสอบบัญชีที่คงค้างให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2560 พร้อมรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการทำงานของแต่ละงาน และแจ้งกำหนดการออกหน่วยบริการรับชำระค่าน้ำประปา (นอกสถานที่) ประจำเดือนกันยายน 2560รวมถึงลงพื้นที่ให้บริการผู้ใช้น้ำที่รวดเร็ว เพื่อให้ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด

 

     นอกจากนี้ ผจก.กปภ.สาขากำแพงเพชร ยังได้เน้นย้ำระเบียบพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ..2560 ทั้งนี้ยังได้มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ดาวเด่นประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2560 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน