กปภ.จับมือ ทีทีเอ สุเอช ศึกษาการลดน้ำสูญเสีย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.จับมือ ทีทีเอ สุเอช ศึกษาการลดน้ำสูญเสีย

กปภ.จับมือ ทีทีเอ สุเอช ศึกษาการลดน้ำสูญเสีย

         นายชโยดม กาญจโนมัย รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1) ผู้แทนการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) และนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ซีอีโอและประธานบริษัท ทีทีเอ สุเอช จำกัด ร่วมกันลงนามในจดหมายแสดงความจำนง (LOI) "การศึกษาความเป็นไปได้โครงการลดน้ำสูญเสียในพื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา" ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารประปาวิวัฒน์ กปภ.สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560

เลื่อนขึ้นข้างบน