กปภ. จัด “Give to Learn” ให้โรงเรียนบ้านโสง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ. จัด “Give to Learn” ให้โรงเรียนบ้านโสง

กปภ. จัด “Give to Learn” ให้โรงเรียนบ้านโสง

          นายประกอบ พิทยาภรณ์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหารในสังกัด ส่งมอบห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ พร้อมหนังสือและอุปกรณ์จำเป็นอื่นๆ ให้แก่โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) ต.หนองยาง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา ภายใต้โครงการ "Give to Learn" ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อน้อง 

เลื่อนขึ้นข้างบน