กปภ. คืนคนดีสู่สังคม (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ. คืนคนดีสู่สังคม

กปภ. คืนคนดีสู่สังคม

นางสุรัตนา บุญเพียรผล ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม "หลักสูตรช่างประปาเบื้องต้น" แก่ผู้ต้องขังเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง จ.เพชรบุรี ตามโครงการมหาดไทย 5 รัฐกิจสัมพันธ์ รวมพลังสร้างสุขให้ประชาชน เพื่อให้ผู้ต้องขังเกิดทักษะความรู้ ประสบการณ์ มีแนวทางในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง และสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้ภายหลังจากพ้นโทษ

เลื่อนขึ้นข้างบน