กปภ. ฝึกอาชีพช่างประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ. ฝึกอาชีพช่างประปา

กปภ. ฝึกอาชีพช่างประปา

                นายมงคล วัลยะเสวี ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) เขต 5 เป็นประธานเปิดการอบรม "หลักสูตรช่างประปาเบื้องต้น" แก่ผู้ต้องขัง ณ ทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง จ.พัทลุง ตามโครงการมหาดไทย 5 รัฐกิจสัมพันธ์ รวมพลังสร้างสุขให้ประชาชน เพื่อให้ผู้ต้องขังนำทักษะความรู้ไปใช้ประโยชน์และสร้างอาชีพหลังจากพ้นโทษต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน