กปภ. - IWM ศึกษาการแปรรูปน้ำทะเลเป็นน้ำดื่ม (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. - IWM ศึกษาการแปรรูปน้ำทะเลเป็นน้ำดื่ม

20 กันยายน 2560


กปภ. - IWM ศึกษาการแปรรูปน้ำทะเลเป็นน้ำดื่ม

          นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือเพื่อกิจการประปากับ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล วอเตอร์ เมเนจเมนท์ จำกัด (IWM) เพื่อดำเนินโครงการนำร่องการแปรรูปน้ำทะเลเป็นน้ำดื่ม โดยใช้เทคโนโลยีระบบ Solar Drinking Water Desalination มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ณ กปภ. สำนักงานใหญ่

 
เลื่อนขึ้นข้างบน