กปภ. รับรางวัลศูนย์ราชการสะดวก (GECC) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ. รับรางวัลศูนย์ราชการสะดวก (GECC)

กปภ. รับรางวัลศูนย์ราชการสะดวก (GECC)

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC)ประจำปี 2560 จากคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก สำหรับ กปภ. 8 สาขาคือ กปภ.สาขาเชียงใหม่ นครพนม นครศรีธรรมราช ปากพนัง พัทยา ระนอง สุราษฎร์ธานี และอุบลราชธานี สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาติดต่อหน่วยงานของรัฐให้มีการบริหารจัดการที่โปร่งใส เข้าถึงได้ง่าย และรวดเร็ว เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

เลื่อนขึ้นข้างบน