กปภ. Start up เริ่ม กปภ.สาขาดิจิทัล 1 ต.ค. นี้ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ. Start up เริ่ม กปภ.สาขาดิจิทัล 1 ต.ค. นี้

กปภ. Start up เริ่ม กปภ.สาขาดิจิทัล 1 ต.ค. นี้

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ปรับการบริการประชาชนให้ทันสมัยเพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยนำระบบเทคโนโลยีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนโดยเริ่มนำร่องที่ กปภ.13 สาขา ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง เพื่อรองรับการเปิดพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

          นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการสนองนโยบาลรัฐบาลก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 กปภ. ได้นำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้ประชาชนสามารถใช้บริการจาก กปภ. ได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยเปิดตัวโครงการ กปภ.สาขาดิจิทัลเริ่มนำร่องในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ได้แก่ กปภ.สาขาชลบุรี สาขาพัทยา สาขาบ้านบึง สาขาพนัสนิคม สาขาศรีราชา สาขาแหลมฉบัง พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง สาขาบางคล้า สาขาพนมสารคาม และพื้นที่จังหวัดระยอง ได้แก่ กปภ.สาขาระยอง สาขาบ้านฉาง สาขาปากประแสร์รวม 13 สาขา เพื่อรองรับการเปิดพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ทั้งนี้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวที่ต้องการใช้น้ำประปาของ กปภ. สามารถยื่นคำร้องขอผ่านเว็บไซต์ของ กปภ. โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาติดต่อที่สำนักงาน กปภ.สาขา สำหรับการบริการรับชำระค่าน้ำประปาผู้ใช้น้ำก็สามารถจ่ายผ่านแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนได้แล้วทั้งในระบบ Android และระบบ iOS อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง เช่น แจ้งค่าน้ำประปา สถิติการใช้น้ำประปา ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประกาศหยุดจ่ายน้ำประปา แจ้งท่อแตกรั่ว เป็นต้น ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center ๑๖๖๒  

          นายนิวัตร สถิตกาญจนะ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. พร้อมให้บริการผ่านเทคโนโลยีในแบบดิจิทัล ซึ่ง กปภ. ได้เล็งเห็นอรรถประโยชน์ที่ผู้ใช้บริการจะได้รับ นอกเหนือจากความสะดวกในการใช้บริการแล้วยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางรวมถึงประหยัดเวลาได้อีกด้วย และจะดำเนินการให้ครบทุกพื้นที่ให้บริการของ กปภ. ภายในปี 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน