กปภ.ดิจิทัล ชูบริการขอติดตั้งประปาผ่านเว็บไซต์ นำร่อง 13 สาขา EEC (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.ดิจิทัล ชูบริการขอติดตั้งประปาผ่านเว็บไซต์ นำร่อง 13 สาขา EEC

กปภ.ดิจิทัล ชูบริการขอติดตั้งประปาผ่านเว็บไซต์ นำร่อง 13 สาขา EEC

                   การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) 13 สาขา ในพื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)3 จังหวัด คือ ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา เปิดตัวบริการรูปแบบใหม่ "การขอติดตั้งประปาผ่านเว็บไซต์" (www.pwa.co.th) ช่วยลดขั้นตอน ลดระยะเวลา ลดทรัพยากรกระดาษ เพิ่มความประทับใจให้แก่ลูกค้า

                  นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ(วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายเร่งรัดการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน รองรับการขยายตัวของแรงงานภาคอุตสาหกรรม และความต้องการใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคที่มีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นทำให้ กปภ. ต้องเร่งผลักดันแผนงานพัฒนาระบบประปาให้สอดคล้องกับนโยบายกระตุ้นการลงทุน ตลอดจนพัฒนารูปแบบการบริการให้กระชับฉับไว จึงเป็นที่มาของการริเริ่มโครงการ กปภ.สาขาดิจิทัลโดยตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 เป็นต้นไป ลูกค้าของ กปภ. 13 สาขาได้แก่ กปภ.สาขาชลบุรี พัทยา บ้านบึง พนัสนิคม ศรีราชา แหลมฉบัง ฉะเชิงเทรา บางปะกง บางคล้า พนมสารคาม ระยอง บ้านฉาง และปากน้ำประแสร์ จะสามารถใช้บริการขอติดตั้งประปาผ่านเว็บไซต์www.pwa.co.th โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมายัง กปภ.สาขา ผ่านขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้ 1. ลูกค้ายื่นเรื่อง  ขอติดตั้งประปาผ่านเว็บไซต์ 2. รอการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ 3. ส่งเอกสารเพิ่มเติม(ถ้ามี) 4. รอการแจ้งค่าใช้จ่ายจากเจ้าหน้าที่ 5. ชำระค่าติดตั้งที่ กปภ.สาขา ที่ใช้บริการ 6. เจ้าหน้าที่ดำเนินการติดตั้งมาตรวัดน้ำ ซึ่งการบริการดังกล่าวนี้ นอกจากจะช่วยลดขั้นตอน ลดระยะเวลา ลดทรัพยากรกระดาษแล้ว ยังช่วยอำนวยความสะดวกในกรณีที่มีผู้ใช้น้ำขอติดตั้งประปานอกพื้นที่การให้บริการของ กปภ. เจ้าหน้าที่จะสามารถตรวจสอบและแจ้งเงื่อนไขให้ทราบได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลานาน สำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center โทร 1662หรือ www.pwa.co.th หรือกปภ. 13 สาขาข้างต้น

เลื่อนขึ้นข้างบน