เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่  12  ตุลาคม  2560  เวลา  09.00 น.นายประยูร  นวมงาม  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ขะจาน   และนางอรัญญา  กังวาล  หัวหน้างานอำนวยการ  เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งนี้ได้มีพนักงานในสังกัดเข้าร่วมเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจด้วยคือ  นายเพิ่ม  เกิดมูล  หัวหน้างานผลิต  และเด็กชายอรัญรัตน์  กังวาล  บุตรชายหัวหน้างานอำนวยการ เป็นตัวแทนของ  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ขะจาน

เลื่อนขึ้นข้างบน