กปภ.สาขาพนมทวนเข้าพบหัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาพนมทวนเข้าพบหัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน

กปภ.สาขาพนมทวนเข้าพบหัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาพนมทวน  โดยผู้จัดการราตรี  อักษรอินทร์  พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าพบปะกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐  ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการในพื้นที่จ่ายน้ำของ กปภ.สาขาพนมทวน  เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน และร่วมปรึกษาหารือกันเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้น้ำและระบบสาธารณูปโภคกันได้อย่างทั่วถึง 

เลื่อนขึ้นข้างบน