5 ส เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

5 ส เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน

5 ส เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมทวน จัดกิจกรรม 5 ส  ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๖๐  โดยเริ่มกันดูแลที่โต๊ะทำงานของแต่ละคน และช่วงกันทำความสะอาด บริเวณสำนักงาน  ทำให้สภาพแวดล้อมการทำงานดีขึ้น สถานที่ทำงานสะอาด บุคคลมีระเบียบวินัย เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำงานมีอายุการใช้งานนาน ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น ทั้งยังใช้งบประมาณในการปฏิบัติต่ำอีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน