กปภ.สาขาริมแม่น้ำเจ้าพระยา เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาริมแม่น้ำเจ้าพระยา เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

กปภ.สาขาริมแม่น้ำเจ้าพระยา เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กำชับ กปภ.สาขาริมแม่น้ำเจ้าพระยา 7 จังหวัดเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิด เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อคุณภาพน้ำดิบและระบบผลิตจ่ายน้ำประปาไปยังบ้านเรือนประชาชนให้น้อยที่สุด

          นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือ กปภ. ได้ติดตามข้อมูลและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อคุณภาพน้ำดิบและระบบผลิตส่งจ่ายน้ำประปาไปยังบ้านเรือนประชาชนให้น้อยที่สุดโดยได้เตรียมแผนบริหารจัดการเพื่อเฝ้าระวังเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการตรวจสอบดูแลมาตรฐานการผลิตและจ่ายน้ำประปาอย่างเข้มงวดตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมกำชับผู้จัดการ กปภ.ทุกสาขาในพื้นที่เสี่ยงภัย 7 จังหวัด (ปทุมธานี อยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท อุทัยธานี และนครสวรรค์)ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับทางจังหวัด เพื่อเฝ้าระวังและวางมาตรการเตรียมความพร้อมในจุดที่มีความเสี่ยง ซึ่งขณะนี้ กปภ. ทุกสาขาในพื้นที่เสี่ยงภัย ยังสามารถผลิตน้ำประปาได้ตามปกติ มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้น้ำ และมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลก (WHO) โดยมีการติดตามเฝ้าระวังและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab Cluster) ที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2005 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง จึงมั่นใจได้ว่าคุณภาพน้ำประปาของ กปภ. มีความเชื่อถือได้ในระดับสากล

เลื่อนขึ้นข้างบน