พนักงาน กปภ. ตั้งมั่นทำความดีรวมใจภักดิ์อุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

พนักงาน กปภ. ตั้งมั่นทำความดีรวมใจภักดิ์อุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล

พนักงาน กปภ. ตั้งมั่นทำความดีรวมใจภักดิ์อุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จัดโครงการอุปสมบทและปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมถวายเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชระหว่างวันที่ 18– 27 ตุลาคม 2560 ณ วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

         นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวที และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ กปภ. จัดโครงการอุปสมบทและปฏิบัติธรรมในการสืบสานพระราชปณิธาน ตั้งมั่นทำความดีและน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลเดช ทั้งนี้ มีพนักงาน กปภ. ทั้งสิ้น 61 คน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 18– 27 ตุลาคม 2560 ณ วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

          รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้เข้าร่วมอุปสมบทจะได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมวินัย ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนในพุทธศาสนา พัฒนาจิตใจให้มีคุณธรรม สามารถนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้กับการทำงานในชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมส่วนรวมให้ตั้งมั่นในการทำความดีต่อประเทศชาติ สืบสานพระพุทธศาสนาตามพระราชปณิธานที่พระราชทานไว้ให้แก่ประชาชนต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน