เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา นายวรชาติ สีหบัณฑ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาน่น ได้เข้ารายงานตัวต่อผู้ว่าการจังหวัดน่าน,นายอำเภอเมืองน่าน,นายกเทศมนตรีเมืองน่านและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองน่าน เพื่อขอความสนับสนุนการปฏิบัติงานในการมาดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่าน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา นายวรชาติ สีหบัณฑ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาน่น ได้เข้ารายงานตัวต่อผู้ว่าการจังหวัดน่าน,นายอำเภอเมืองน่าน,นายกเทศมนตรีเมืองน่านและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองน่าน เพื่อขอความสนับสนุนการปฏิบัติงานในการมาดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่าน

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา นายวรชาติ สีหบัณฑ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาน่น ได้เข้ารายงานตัวต่อผู้ว่าการจังหวัดน่าน,นายอำเภอเมืองน่าน,นายกเทศมนตรีเมืองน่านและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองน่าน เพื่อขอความสนับสนุนการปฏิบัติงานในการมาดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่าน

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา นายวรชาติ สีหบัณฑ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาน่น ได้เข้ารายงานตัวต่อผู้ว่าการจังหวัดน่าน,นายอำเภอเมืองน่าน,นายกเทศมนตรีเมืองน่านและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองน่าน

เพื่อขอความสนับสนุนการปฏิบัติงานในการมาดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่าน

เลื่อนขึ้นข้างบน