กปภ. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2560 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2560

กปภ. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2560

          สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) นำไปถวายยังพระอารามหลวง โดยในปี 2560 กำหนดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระบรมธาตุ ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร ในวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม ๒๕60

          นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า กปภ.ได้ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินไปทอดถวาย ณ พระอารามหลวงเป็นประจำทุกปี สำหรับปี 2560 กปภ. จะนำผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายแด่พระสงฆ์ ณ วัดพระบรมธาตุ ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชรจ.กำแพงเพชรโดยจัดให้มีพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม ๒๕60 ทั้งนี้ พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานเป็นกิจกรรมสำคัญที่ กปภ. ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมสืบสานประเพณีการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

          นายชโยดม  กาญจโนมัย รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1) ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงานถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕60 กล่าวเพิ่มเติมว่า วัดพระบรมธาตุ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีที่สร้างขึ้นมาพร้อมกับเมืองนครชุมจึงถือได้ว่าเป็นวัดประจำเมืองจากการจารึกนครชุม นอกจากนี้ยังได้รับการประกาศให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างจากกรมการศาสนาอีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน