กปภ. เตือน! ระวังมาตรวัดน้ำสูญหาย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ. เตือน! ระวังมาตรวัดน้ำสูญหาย

กปภ. เตือน! ระวังมาตรวัดน้ำสูญหาย

             การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) แจ้งเตือนประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการดูแลรักษามาตรวัดน้ำซึ่งเกิดเหตุโจรกรรมบ่อยครั้งในระยะนี้ พร้อมขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาหากพบเห็นสิ่งผิดปกติ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่โดยเร็วที่สุด

             นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ(วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กล่าวว่า ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560 เป็นต้นมา กปภ. พบปัญหามาตรวัดน้ำประปาสูญหายจากการโจรกรรมในหลายพื้นที่ ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้ใช้น้ำได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีน้ำใช้ กปภ. จึงขอความร่วมมือจากลูกค้าทุกท่านโปรดเพิ่มความระมัดระวังในการสอดส่องดูแลมาตรวัดน้ำอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงร้านรับชื้อของเก่าที่รับชื้อมาตรหรือมิเตอร์น้ำ ขอให้หยุดรับชื้อหรือสังเกตความผิดปกติของผู้ที่นำมาตรวัดน้ำมาขาย หากเป็นมาตรที่โจรกรรมมา ผู้ซื้ออาจจะต้องรับโทษในกรณีรับซื้อของโจร ทั้งนี้ หากพบเห็นสิ่งผิดปกติโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่โดยเร็วที่สุด

เลื่อนขึ้นข้างบน