กรจ.4 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 2/2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กรจ.4 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 2/2561

กรจ.4 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 2/2561

                    วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นายธีรวิทย์ เลิศคณาวนิชกุล ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย กปภ.เขต 4 พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 2/2561 โดยร่วมหารือและชี้แจงตัวชี้วัดอัตราน้ำสูญเสียที่ กปภ. กำหนด เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในสายงาน อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางการทำงานที่ตรงกัน ทั้งนี้ ได้ขอความร่วมมือพนักงานในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม CSR แจกน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. และมอบเงินบริจาคให้แก่โครงการ "ก้าวคนละก้าว" ณ ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 อีกด้วย
 

เลื่อนขึ้นข้างบน