กปภ.สาขาพนมทวน เดินหน้าสร้างความสัมพันธภาพที่ดีกับ อปท. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาพนมทวน เดินหน้าสร้างความสัมพันธภาพที่ดีกับ อปท.

กปภ.สาขาพนมทวน  เดินหน้าสร้างความสัมพันธภาพที่ดีกับ อปท.

กปภ.สาขาพนมทวน  โดย ผจก.และทีมงาน  เข้าพบนายชุมพล  คชายุทธ  นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ ในวันอังคารที่  ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ณ ที่ทำการเทศบาลตำบงดอนเจดีย์  อ.พนมทวน  จ.กาญจนบุรี  เพื่อประชาสัมพันธ์กระบวนการผลิต และคุณภาพน้ำของ กปภ.สาขาพนมทวน พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดโครงการขยายเขตจ่ายน้ำในพื้นที่ ม.๑ ต.ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐  นอกจากนี้ยังได้มอบของที่ระลึกและน้ำดื่มบรรจุขวดเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับ อปท.ซึ่งเป็นคู่แข่งทางการค้า  โดยมีเป้าหมายให้ลูกค้าของคู่แข่งมาเป็นลูกค้าของ กปภ.ต่อไป 

เลื่อนขึ้นข้างบน