กปภ.สาขาโพนพิสัย จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาโพนพิสัย จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐

กปภ.สาขาโพนพิสัย จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนพิสัย (กปภ.สาขาโพนพิสัย) นำโดย นางยุพาพิชญ์ กล้าหาญ ผู้จัดการ กปภ.สาขาโพนพิสัย พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพื่อวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต-จ่ายน้ำในพื้นที่ การเพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ การให้บริการน้ำประปาแก่ผู้ใช้น้ำอย่างทั่วถึงพร้อมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นต่อการทำงานด้านต่างๆ เพื่อสร้างความสามัคคีของบุคลากรในสังกัด และให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เลื่อนขึ้นข้างบน