กปภ.เขต 10 จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.9 พร้อมทั้งร่วมใจทำความสะอาดสำนักงานในกิจกรรม 5 ส.(Big Cleaning Day) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.เขต 10 จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.9 พร้อมทั้งร่วมใจทำความสะอาดสำนักงานในกิจกรรม 5 ส.(Big Cleaning Day)

กปภ.เขต 10  จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.9 พร้อมทั้งร่วมใจทำความสะอาดสำนักงานในกิจกรรม 5 ส.(Big Cleaning Day)

     เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 นำโดยนางเสาวรส คงทวีศักดิ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10  เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานในสังกัดเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

     จากนั้น รักษาการแทนผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10  เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมทำความสะอาด  5 ส. (Big Cleaning Day)  โดยมีนายสุธี มาลีศรี ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย เป็นผู้แทนผู้บริหารและพนักงานสังกัด กปภ.เขต 10 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม พร้อมกันนี้ ผู้อำนวยการกองทั้ง 6 กองได้นำทีมพนักงาน ร่วมกันทำความสะอาดโดยรอบและภายในสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 เพื่อความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยตามหลักการ 5 ส. อีกด้วย  

     สำหรับกิจกรรมของ กปภ.เขต 10 ในครั้งนี้ นับเป็นการสนองมติของรัฐบาลที่เห็นชอบให้วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เป็นวันสำคัญของชาติไทย ด้วยเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ 

เลื่อนขึ้นข้างบน