กปภ. สนับสนุนการศึกษา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ. สนับสนุนการศึกษา

กปภ. สนับสนุนการศึกษา

          นางดาวรุ่ง ปิติปัญญา ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ 4 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ในฐานะประธานจัดกิจกรรมสมาคมสโมสรการประปาส่วนภูมิภาคสัมพันธ์สัญจรประจำปี 2560 เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาพร้อมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2560

เลื่อนขึ้นข้างบน