กปภ.สาขาพังโคน สนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ในกิจกรรม คนสกลนคร "ก้าว" ไปกับ "ก้อง" (ก้อง ห้วยไร่) เพื่อสมทบทุนบริจาคในกิจกรรม "ก้าวคนละก้าว" เพื่อ ๑๑ โรงพยาบาลทั่วประเทศ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาพังโคน สนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ในกิจกรรม คนสกลนคร "ก้าว" ไปกับ "ก้อง" (ก้อง ห้วยไร่) เพื่อสมทบทุนบริจาคในกิจกรรม "ก้าวคนละก้าว" เพื่อ ๑๑ โรงพยาบาลทั่วประเทศ

กปภ.สาขาพังโคน สนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ในกิจกรรม คนสกลนคร "ก้าว" ไปกับ "ก้อง" (ก้อง ห้วยไร่) เพื่อสมทบทุนบริจาคในกิจกรรม "ก้าวคนละก้าว" เพื่อ ๑๑ โรงพยาบาลทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน (กปภ.สาขาพังโคน) นำโดยนายธนา ฉายาวิสาร ผู้จัดการ กปภ.สาขาพังโคน พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด สนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. แก่ประชาชนในกิจกรรม คนสกลนคร "ก้าว" ไปกับ "ก้อง" (ก้อง ห้วยไร่) ณ บริเวณพื้นที่อ.พังโคน จ.สกลนคร เพื่อระดมเงินบริจาคจากชาวจังหวัดสกลนคร นำไปสมทบทุนในกิจกรรม "ก้าวคนละก้าว" เพื่อ ๑๑ โรงพยาบาลทั่วประเทศ ของนายอาทิตย์ คงมาลัย หรือ "ตูน บอดี้แสลม" โดยมีนายก้องหล้า ยอดจำปา หรือ "ก้อง ห้วยไร่" เป็นผู้นำในการวิ่งในเส้นทาง อ.วานรนิวาส จนถึง อ.เมือง จ.สกลนคร

เลื่อนขึ้นข้างบน