กปภ. ปลูกจิตสำนึกหนูน้อยรักษ์น้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ. ปลูกจิตสำนึกหนูน้อยรักษ์น้ำ

กปภ. ปลูกจิตสำนึกหนูน้อยรักษ์น้ำ

                การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาทุ่งเสลี่ยม จัดกิจกรรมโครงการ "หนูน้อยรักษ์น้ำ" ปลูกฝังจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำให้แก่เยาวชน โดยสาธิตกระบวนการผลิตน้ำประปาและให้ความรู้เรื่องการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ณ โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560

เลื่อนขึ้นข้างบน