กปภ. สร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้น้ำ พร้อมให้บริการน้ำประปาตลอดเทศกาลปีใหม่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ. สร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้น้ำ พร้อมให้บริการน้ำประปาตลอดเทศกาลปีใหม่

กปภ. สร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้น้ำ พร้อมให้บริการน้ำประปาตลอดเทศกาลปีใหม่

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กำชับ กปภ. 234 สาขา เตรียมความพร้อมในการดูแลและให้ บริการน้ำประปาสะอาดแก่ประชาชน จัดเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2560–2 มกราคม 2561 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้น้ำอย่างเต็มที่ แนะประชาชนปิดวาล์วน้ำก่อนออกจากบ้านในช่วงวันหยุดยาว

          นายสมชาย  มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2561  ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2560– 2 มกราคม 2561 กปภ. ในฐานะหน่วยงานผู้ให้บริการน้ำประปาในพื้นที่บริการ 74 จังหวัด ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ มีความห่วงใยผู้ใช้น้ำในการรับบริการในช่วงวันหยุดยาวดังกล่าว จึงได้กำชับ กปภ. ทั้ง 234 สาขา เตรียมพร้อมให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและอยู่เวรยาม กวดขันการเข้าออกบริเวณโรงผลิตน้ำประปา พร้อมตรวจตราและเฝ้าระวังสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ให้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอตลอดช่วงการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ 2561 นอกจากนี้ เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียน้ำโดยสิ้นเปลืองและป้องกันการจ่ายค่าน้ำประปาที่สูงเกินกว่าปกติ ขอแนะนำให้ผู้ใช้น้ำปิดวาล์วน้ำพร้อมตรวจสอบระบบประปาภายในบ้าน หากพบจุดแตกรั่วให้รีบซ่อมแซมทันที ทั้งนี้ ในปี 2561 (1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2561) กปภ. ยังได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศ รณรงค์และให้ความรู้ประชาชนในเรื่องการดูแลและตรวจสอบระบบประปาภายในบ้าน อาคาร       และสำนักงาน ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี ลดการเกิดน้ำสูญเสียโดยไร้ประโยชน์ พร้อมปลูกฝังพฤติกรรมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในโครงการ "ประปาเพื่อประชารัฐ" เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ใช้น้ำทั่วประเทศอีกด้วย

          รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้ประชาชนมั่นใจว่า กปภ. ทั้ง 234 สาขา พร้อมให้บริการน้ำประปาในช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างเต็มที่และทั่วถึง ทั้งนี้ กปภ. จะมีการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยในระบบเครือข่าย PWA Contact Center ในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2560–  2 มกราคม 2561 จึงขอให้ประชาชนที่ต้องการติดต่อแจ้งปัญหาการใช้บริการ สามารถแจ้งได้ที่ 098-403-7130-2

เลื่อนขึ้นข้างบน