"ภรณี ยิ้มแฉ่ง" จัดเก็บรายได้ คว้าดาวเด่น มงลงหัว ไตรมาส 1/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

"ภรณี ยิ้มแฉ่ง" จัดเก็บรายได้ คว้าดาวเด่น มงลงหัว ไตรมาส 1/61

"ภรณี ยิ้มแฉ่ง" จัดเก็บรายได้ คว้าดาวเด่น มงลงหัว ไตรมาส 1/61

      การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาบ้านฉาง คัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส 1 ประจำปี 2561 ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกคือ นางสาวภรณี ยิ้มแฉ่ง งานจัดเก็บรายได้ ตำแหน่งจ้างเหมาจัดเก็บรายได้ ซึ่งเป็นผู้มีความเสียสละเวลาส่วนตนเพื่อส่วนรวม และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนเองไ้ด้ป็นอย่างดี

นอกจากนั้นแล้วยังมีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นดาวเด่นประจำงาน ดังต่อไปนี้

นายวัชชัยนันท์ วงษ์น้อย ดาวเด่นประจำงานผลิต

นายไพรัช จุ้ยทอง ดาวเด่นประจำงานบริการฯ

นางสาวธนพร ใจมนต์ ดาวเด่นประจำงานอำนวยการ

เลื่อนขึ้นข้างบน