ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายบรรจง ศรีสุข

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง
ที่อยู่
118 หมู่5
ต.สำนักท้อน
อ.บ้านฉาง
จ.ระยอง
21130
โทรศัพท์
038-601292,038-604758,038-602008
โทรสาร
038-601292
Email
BunchongS@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 47,880 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 48,353 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 1,528,947 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 1,494,948 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 1,180,128 ลบ.ม./เดือน

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง 24.000 อ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่ , ซื้อน้ำอีสต์วอเตอร์ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
2 ทต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง บ.เนินกระปรอก,บ.หลา,บ.พยูน, ต.ห้วยโป่ง และเคหะชุมชนเมืองใหม่มาบตาพุด อ.บ้านฉาง 14.800 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
รวม 38.800

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 21/06/2018 ประปาบ้านฉาง แลกเปลี่ยนความรู้ กองควบคุมก่อนสร้าง สนญ.
2 12/06/2018 ประปาบ้านฉาง หยุดจ่ายน้ำ
3 11/06/2018 ประปาบ้านฉาง ร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2561
4 11/06/2018 ประปาบ้านฉาง สนับสนุนน้ำดื่มใช้กิจกรรม "วันสิ่งแวดล้อมโลก 61"
5 18/05/2018 สาขาบ้านฉาง เข้ารับการตรวจ GECC 2561
6 18/05/2018 สาขาบ้านฉาง ร่วมกิจกรรม จ.ระยองเคลื่อนที่ 7/61
7 18/05/2018 สาขาบ้านฉาง มุ่งมั่นเติมใจ 3/61
8 22/03/2018 หยุดจ่ายน้ำเพื่อตัดประสานท่อประปา พื้นที่ให้บริการ กปภ.สาขาบ้านฉาง
9 19/03/2018 สาขาบ้านฉาง ร่วมกิจกรรมและสนับสนุนน้ำดื่มเพื่อ "เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ"
10 16/03/2018 สาขาบ้านฉาง ร่วมมือ เทศบาล ต.บ้านฉาง บำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะชายหาด
เลื่อนขึ้นข้างบน