ลูกค้า กปภ.ระยอง เฮลั่น!! ชำระค่าน้ำได้ที่ศูนย์การค้าแพชชั่นแล้ว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ลูกค้า กปภ.ระยอง เฮลั่น!! ชำระค่าน้ำได้ที่ศูนย์การค้าแพชชั่นแล้ว

ลูกค้า กปภ.ระยอง เฮลั่น!! ชำระค่าน้ำได้ที่ศูนย์การค้าแพชชั่นแล้ว

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมมือกับจังหวัดระยองจัดตั้งจุดเคาน์เตอร์รับชำระค่าน้ำประปาที่ศูนย์การค้าแพชชั่น ช็อปปิ้ง เดสติเนชั่น อ.เมืองระยอง จ.ระยอง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าของ กปภ.สาขาระยอง โดยสามารถใช้บริการได้ที่บริเวณชั้น 2 เคาน์เตอร์ 6 จุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอยิ้ม จังหวัดระยอง ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 10.00น. – 15.30 น. เริ่ม 16 มกราคม 2561

          นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่าสิ่งที่ กปภ.ตระหนักถึงความสำคัญควบคู่ไปการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาที่สะอาดได้มาตรฐานส่งถึงบ้านของลูกค้าแล้วก็คือการอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าได้สามารถเข้าถึงงานบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของ กปภ. ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการชำระค่าน้ำประปา ซึ่ง กปภ. ได้เปิดระบบสำหรับการรับชำระไว้หลายช่องทางให้เลือกใช้ตามความสะดวกของลูกค้าเอง ล่าสุด กปภ.สาขาระยอง ร่วมมือกับจังหวัดระยอง จัดตั้งจุดเคาน์เตอร์รับชำระค่าน้ำประปาภายในศูนย์การค้าแพชชั่น ช็อปปิ้ง เดสติเนชั่น อ.เมืองระยอง จ.ระยอง บริเวณชั้น 2 เคาน์เตอร์ 6 จุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอยิ้ม จังหวัดระยอง ซึ่งนอกจากการให้บริการรับชำระค่าน้ำประปาโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมแล้ว ลูกค้ายังสามารถขอคำแนะนำในการขอน้ำประปาผ่านเว็บไซต์ การใช้ PWA Digital Billหรือแจ้งปัญหาการให้บริการเกี่ยวกับน้ำประปา โดยเปิดให้บริการในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 10.00น. – 15.30 น.  ทั้งนี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กปภ.สาขาระยอง โทร. 0-3861-1116อย่างไรก็ตาม กปภ. ต้องขอความร่วมมือผู้ใช้น้ำชำระค่าน้ำตามกำหนดเวลา เพื่อลดความเสี่ยงในการถูกถอดมาตรน้ำตามตามระเบียบของ กปภ.เพราะหากผู้ใช้น้ำประสงค์จะขอติดตั้งมาตรวัดน้ำดังเดิมจะต้องเดินทางมายังสำนักงาน กปภ.สาขา ที่ใช้บริการอยู่เพื่อติดต่อชำระค่าน้ำประปาและการประสานมาตรวัดน้ำ ซึ่งทำให้เสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น

          รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน กปภ. ใช้ระบบ PWA Digital Billผ่านแอปพลิเคชั่นApple Wallet/ My Wallet ซึ่งสามารถอำนวยความสะดวกแบบครบวงจรบนสมาร์ทโฟน ทั้งการตรวจสอบค่าน้ำประปา การชำระค่าน้ำประปาผ่านสมาร์ทโฟน หรือนำบาร์โค้ดไปแสดงที่ตัวแทนรับชำระแทนบิลกระดาษ การรับข่าวสารประชาสัมพันธ์ ตลอดจนมีระบบแจ้งเตือนครบกำหนดชำระ สำหรับลูกค้าที่ต้องการรับบิลดิจิทัลสามารถลงทะเบียนที่ http://pwa.mywallet.co ด้วยเลขที่ผู้ใช้น้ำและรหัสหน่วยงานตามขั้นตอนที่กำหนดหากต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ PWA Contact Center โทร 1662 หรือ www.pwa.co.th หรือ กปภ. 234 สาขาทั่วประเทศ

เลื่อนขึ้นข้างบน