กปภ.-กรมอนามัย ลงนามบันทึกความร่วมมือส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.-กรมอนามัย ลงนามบันทึกความร่วมมือส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา

กปภ.-กรมอนามัย ลงนามบันทึกความร่วมมือส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา

          นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)และนายวชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา โดยทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาหลักเกณฑ์และมาตรฐานทางวิชาการ ให้น้ำประปามีคุณภาพมาตรฐานตามที่องค์การอนามัยโลกกำหนด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพน้ำประปาให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน โดยมีนายประยูร รัตนเสนีย์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการ กปภ. ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ณ สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค

เลื่อนขึ้นข้างบน