กปภ. แนะเลือกใช้อุปกรณ์และสุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำช่วยให้ใช้ทรัพยากรน้ำได้คุ้มค่ามากยิ่งขึ้น (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ. แนะเลือกใช้อุปกรณ์และสุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำช่วยให้ใช้ทรัพยากรน้ำได้คุ้มค่ามากยิ่งขึ้น

กปภ. แนะเลือกใช้อุปกรณ์และสุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำช่วยให้ใช้ทรัพยากรน้ำได้คุ้มค่ามากยิ่งขึ้น

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) แนะนำประชาชนเลือกใช้อุปกรณ์และสุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำ ร่วมกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำอย่างประหยัด ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรน้ำได้อย่างคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น

          นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูหนาวถึงฤดูร้อน เป็นเวลาที่มักเกิดภัยแล้งในหลายพื้นที่ กปภ. ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้บริการประชาชน 74 จังหวัด ยกเว้น กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ จะต้องวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่จัดสรรไว้สำหรับเป็นน้ำดิบใช้ผลิตน้ำประปาให้เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคของประชาชนตลอดช่วงฤดูกาลที่ไม่มีฝนตก การได้รับความมือจากทุกๆ คนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้อย่างประหยัด จึงเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้มีทรัพยากรน้ำใช้ไปอีกยาวนานขึ้น การเลือกใช้อุปกรณ์และสุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำก็จะช่วยให้การประหยัดน้ำมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อย่างเช่น ลักษณะของก๊อกน้ำที่ประหยัดน้ำซึ่งส่วนใหญ่จะมีตะแกรงกรองน้ำ โดยจะเป็นส่วนหัวที่ติดอยู่กับปลายก๊อก มีหน้าที่เพิ่มฟองอากาศให้กับน้ำ ทำให้น้ำที่ไหลออกมานั้นนุ่มฟูมากขึ้น หรือเลือกใช้ก๊อกน้ำแบบก้านโยกจะสิ้นเปลืองน้ำน้อยกว่าก๊อกน้ำเปิด-ปิดแบบหมุน เพราะสามารถควบคุมน้ำได้แม่นยำกว่า สำหรับลักษณะของฝักบัวประหยัดน้ำก็เช่นเดียวกับก๊อกน้ำ จะมีฟองอากาศผสมอยู่ในน้ำที่ออกมา โดยอาศัยหลักการดูดอากาศให้เข้าไปผสมกับน้ำผ่านช่องขนาดเล็กบริเวณหัวฝักบัว นอกจากนี้หากรูปล่อยน้ำมีขนาดเล็ก  ก็จะช่วยให้ประหยัดน้ำมากยิ่งขึ้น ส่วนโถสุขภัณฑ์รุ่นประหยัดน้ำควรใช้น้ำในการชำระล้างครั้งละไม่เกิน 6 ลิตร เป็นต้น นอกจากนั้น การเลือกใช้อุปกรณ์หรือสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำที่มีมาตรฐานฉลากเขียวจากการกำกับของสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ซึ่งได้รับรองมาตรฐานการใช้น้ำอย่างประหยัดได้ จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่าและร่วมกันใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำที่ได้รับฉลากเขียวประหยัดน้ำ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการใส่ใจและรักษาสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด "SAVE WATER…YOU MAKE IT"ทั้งนี้ ควรสอบถามข้อมูลจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้

          รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากนี้ ควรตรวจสอบดูแลระบบประปาภายในบ้านให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีไม่มีท่อแตกชำรุด ซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดการสูญเสียน้ำโดยเปล่าประโยชน์ไปอย่างน่าเสียดาย

เลื่อนขึ้นข้างบน