กปภ. เปิดตลาดประปาประชารัฐ 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ. เปิดตลาดประปาประชารัฐ 2561

กปภ. เปิดตลาดประปาประชารัฐ 2561

          กปภ. เปิดตลาดประปาประชารัฐ 2561 นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (บริหาร) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) นางขจีรัตน์ เจนาคม ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ และผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงานร่วมกันเปิด "โครงการตลาดประปาประชารัฐ" เพื่อร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจรากฐานให้มีความเข้มแข็ง โดย กปภ. สนับสนุนสถานที่ให้ผู้ประกอบการได้มาเปิดจำหน่ายสินค้าและอาหารให้แก่พนักงานหรือประชาชนในชุมชนใกล้เคียง ณ การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561

เลื่อนขึ้นข้างบน