เช้าวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายกมล ประดุงรุก ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด มอบหมายให้ นายวินิจฉัย โทณะสุต หัวหน้างานผลิต นายเกียรติพงษ์ กาญจนหย่า หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ และ นางจินดา เดชเดชา หัวหน้างานอำนวยการ นำทีมพนักงาน ร่วมโครงการ "ประชารัฐสร้างป่าสร้างรายได้" ร่วมกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่กาษา สร้างฝายชะลอน้ำและทำแนวกันไฟป่า โดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด ได้นำน้ำประปาบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ไปร่วมแจกให้กับผู้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ บริเวณป่าชุมชนและพื้นที่สร้างฝายชะลอน้ำ ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

เช้าวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายกมล ประดุงรุก ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด มอบหมายให้ นายวินิจฉัย โทณะสุต หัวหน้างานผลิต นายเกียรติพงษ์ กาญจนหย่า หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ และ นางจินดา เดชเดชา หัวหน้างานอำนวยการ นำทีมพนักงาน ร่วมโครงการ "ประชารัฐสร้างป่าสร้างรายได้" ร่วมกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่กาษา สร้างฝายชะลอน้ำและทำแนวกันไฟป่า โดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด ได้นำน้ำประปาบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ไปร่วมแจกให้กับผู้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ บริเวณป่าชุมชนและพื้นที่สร้างฝายชะลอน้ำ ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

เช้าวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายกมล ประดุงรุก ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด มอบหมายให้ นายวินิจฉัย โทณะสุต หัวหน้างานผลิต นายเกียรติพงษ์ กาญจนหย่า หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ และ นางจินดา เดชเดชา หัวหน้างานอำนวยการ นำทีมพนักงาน ร่วมโครงการ "ประชารัฐสร้างป่าสร้างรายได้" ร่วมกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่กาษา สร้างฝายชะลอน้ำและทำแนวกันไฟป่า โดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด ได้นำน้ำประปาบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ไปร่วมแจกให้กับผู้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ บริเวณป่าชุมชนและพื้นที่สร้างฝายชะลอน้ำ ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

เช้าวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายกมล ประดุงรุก ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด มอบหมายให้ นายวินิจฉัย โทณะสุต หัวหน้างานผลิต นายเกียรติพงษ์ กาญจนหย่า หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ และ นางจินดา เดชเดชา หัวหน้างานอำนวยการ นำทีมพนักงาน ร่วมโครงการ "ประชารัฐสร้างป่าสร้างรายได้" ร่วมกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่กาษา สร้างฝายชะลอน้ำและทำแนวกันไฟป่า โดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด ได้นำน้ำประปาบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.  จำนวน 800 ขวด ไปร่วมแจกให้กับผู้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ บริเวณป่าชุมชนและพื้นที่สร้างฝายชะลอน้ำ ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

เลื่อนขึ้นข้างบน