กปภ.สาขาแม่สายจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนปิยะพรพิทยา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาแม่สายจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนปิยะพรพิทยา

กปภ.สาขาแม่สายจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนปิยะพรพิทยา

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายพรพจน์ ฑีฆายุ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย มอบหมายให้ นายดนัย วัชรเสถียร หัวหน้างานผลิต พร้อมด้วยพนักงาน จัดนิทรรศการ ณ โรงเรียนปิยะพรพิทยา อำเภอแม่สาย จ.เชียงราย โดยให้ความรู้เกี่ยวกับขบวนการผลิตน้ำประปา และแจกน้ำดื่มตราสัญญลักษณ์ กปภ.ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างมาก

เลื่อนขึ้นข้างบน