การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา ดำเนินการตามโครงการประปาเพื่อประชารัฐ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา ดำเนินการตามโครงการประปาเพื่อประชารัฐ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2561

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา ดำเนินการตามโครงการประปาเพื่อประชารัฐ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2561

                  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา จัดส่งเจ้าหน้าที่มิสเตอร์ประปา เข้าตรวจสอบระบบประปาภายในบ้านผู้ใช้น้ำ กรณีผู้ใช้น้ำแจ้งค่าน้ำสูง  ซึ่งผลการตรวจสอบพบว่ามีท่อรั่วภายใน รวมทั้งมีการเข้าตรวจสอบระบบประปาและซ่อมท่อภายใน  และให้คำแนะนำการดูแลรักษาระบบประปาภายในบ้าน โดยไม่คิดค่าแรงโดยไม่คิดค่าแรง ตามโครงการประปาเพื่อประชารัฐ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2561  ที่ กปภ.กับ กระทรวงมหาดไทยมอบให้แก่ประชาชน

เลื่อนขึ้นข้างบน