งานผลิต กปภ.สาขาพนมทวน ล้างถังตกตะกอน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

งานผลิต กปภ.สาขาพนมทวน ล้างถังตกตะกอน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑

งานผลิต กปภ.สาขาพนมทวน ล้างถังตกตะกอน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมทวน โดยนางราตรี  อักษรอินทร์ ผจก. ได้มอบหมายให้ นายสุชาติ  ชาครีย์รัตน์ หัวหน้างานผลิต และพนักงานในสังกัดดำเนินการล้างถังตกตะกอน   และทำความสะอาดภายใน-ภายนอก โดยรอบบริเวณสถานีผลิตน้ำพนมทวน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้น้ำในกระบวนการผลิตน้ำให้ได้คุณภาพ  และทำให้สถานที่ทำงานสะอาดเรียบร้อย สร้างความประทับใจให้กับประชาชนที่มารับบริการ และเป็นการดำเนินการตามแผนโครงการจัดการน้ำสะอาด  (WSP)

เลื่อนขึ้นข้างบน