เมื่อเช้าวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 นายกมล ประดุงรุก ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด มอบหมายให้ นายวินิจฉัย โทณะสุต หัวหน้างาน 8 งานผลิต นำทีมพนักงานร่วมกิจกรรมกับจังหวัด หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภายใต้โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตาก ประจำปี 2561 เพื่อออกพบปะเยี่ยมเยียนให้บริการและช่วยเหลือประชาชน ณ วัดเวฬุวัน หมู่ท่ี 2 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตากเดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยงานต่าง ๆที่นำงานมาในภารกิจหน้าที่ออกให้บริการในวันนี้ โดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด ได้นำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.ไปแจกให้ผู้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 800 ขวด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

เมื่อเช้าวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 นายกมล ประดุงรุก ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด มอบหมายให้ นายวินิจฉัย โทณะสุต หัวหน้างาน 8 งานผลิต นำทีมพนักงานร่วมกิจกรรมกับจังหวัด หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภายใต้โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตาก ประจำปี 2561 เพื่อออกพบปะเยี่ยมเยียนให้บริการและช่วยเหลือประชาชน ณ วัดเวฬุวัน หมู่ท่ี 2 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตากเดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยงานต่าง ๆที่นำงานมาในภารกิจหน้าที่ออกให้บริการในวันนี้ โดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด ได้นำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.ไปแจกให้ผู้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 800 ขวด

เมื่อเช้าวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 นายกมล ประดุงรุก ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด มอบหมายให้ นายวินิจฉัย โทณะสุต หัวหน้างาน 8 งานผลิต นำทีมพนักงานร่วมกิจกรรมกับจังหวัด หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภายใต้โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตาก ประจำปี 2561 เพื่อออกพบปะเยี่ยมเยียนให้บริการและช่วยเหลือประชาชน ณ วัดเวฬุวัน หมู่ท่ี 2 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตากเดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยงานต่าง ๆที่นำงานมาในภารกิจหน้าที่ออกให้บริการในวันนี้ โดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด ได้นำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.ไปแจกให้ผู้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 800 ขวด

เมื่อเช้าวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 นายกมล ประดุงรุก ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด มอบหมายให้ นายวินิจฉัย โทณะสุต หัวหน้างาน 8 งานผลิต นำทีมพนักงานร่วมกิจกรรมกับจังหวัด หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภายใต้โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตาก ประจำปี 2561 เพื่อออกพบปะเยี่ยมเยียนให้บริการและช่วยเหลือประชาชน ณ วัดเวฬุวัน หมู่ท่ี 2 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตากเดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยงานต่าง ๆที่นำงานมาในภารกิจหน้าที่ออกให้บริการในวันนี้ โดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด ได้นำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.ไปแจกให้ผู้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 800 ขวด 

เลื่อนขึ้นข้างบน