กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ) เปิดบริการตู้ทางด่วนรับชำระค่าน้ำ สำหรับรถจักรยานยนต์ Pay on Motorcycle ระบายความหนาแน่นของลูกค้า และการจราจร (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ) เปิดบริการตู้ทางด่วนรับชำระค่าน้ำ สำหรับรถจักรยานยนต์ Pay on Motorcycle ระบายความหนาแน่นของลูกค้า และการจราจร


กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ) เปิดบริการตู้ทางด่วนรับชำระค่าน้ำ สำหรับรถจักรยานยนต์  Pay on Motorcycle ระบายความหนาแน่นของลูกค้า และการจราจร

ในวันนี้  วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 10.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) นำโดย นายอัษฎา ชูสิน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาหาดใหญ่ ได้มอบหมายให้ หัวหน้งานและพนักงาน ในสังกัด งานจัดเก็บรายได้ 1  เปิดรับชำระค่าน้ำทางด่วน สำหรับรถจักรยานยนต์ (Pay on Motorcycle)เพื่อระบายความหนาแน่น และการจราจร บนถนนหน้าสำนักงาน  ที่ลูกค้า(ผู้ใช้น้ำ) เดินทางมาชำระค่าน้ำที่สำนักงาน กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ)  ได้รับเสียงต้อนรับจากลูกค้า (ผู้ใช้น้ำ) เป็นอย่างดี

เลื่อนขึ้นข้างบน