กปภ.ย้ำสมุยแล้งนี้ไม่ขาดน้ำ พร้อมจ่ายน้ำผ่านท่อลอดใต้ทะเล พฤษภานี้ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ย้ำสมุยแล้งนี้ไม่ขาดน้ำ พร้อมจ่ายน้ำผ่านท่อลอดใต้ทะเล พฤษภานี้

กปภ.ย้ำสมุยแล้งนี้ไม่ขาดน้ำ พร้อมจ่ายน้ำผ่านท่อลอดใต้ทะเล พฤษภานี้

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ให้ความมั่นใจแก่ประชาชนเกาะสมุย มีน้ำประปาใช้ตลอดช่วงฤดูร้อนนี้อย่างแน่นอน 

นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า เกาะสมุยเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ ที่ กปภ.ต้องเฝ้าระวังเป็นกรณีพิเศษในเรื่องการขาดแคลนน้ำจืดเพื่อผลิตเป็นน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นเกาะทำให้มีน้ำจืดในปริมาณที่จำกัดและมักจะประสบภัยแล้ง ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอยู่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ดังนั้น กปภ.จึงต้องมีการวางแผนให้สอดรับกับอัตราการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของชุมชนและธุรกิจการท่องเที่ยว เพื่อมิให้ส่งผลกระทบใดๆ ต่อประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ของประเทศ ขณะนี้น้ำสำรองในแหล่งน้ำดิบของ กปภ.สาขาเกาะสมุย ยังคงมีเพียงพอ แม้ว่าอาจจะไม่มีฝนตกหรือมีน้ำดิบเข้ามาเพิ่มเติม คาดว่าจะยังสามารถใช้ผลิตน้ำประปาเพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ได้ไม่น้อยกว่า 5-6 เดือน จึงขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่า ช่วงหน้าแล้งนี้จะมีน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและไม่กระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างแน่นอน นอกจากนี้ โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำประปาลอดใต้ทะเลไปยังเกาะสมุย มีกำหนดแล้วเสร็จประมาณเดือนพฤษภาคม 2561 ซึ่งจะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำประปาได้มากยิ่งขึ้น

นายสุรพงศ์ สมหวัง ผู้จัดการ กปภ.สาขาเกาะสมุย กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน กปภ.สาขาเกาะสมุยมีกำลังการผลิตน้ำประปา 1,425 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เพื่อส่งจ่าย แต่หากโครงการวางท่อฯ ดังกล่าวแล้วเสร็จ จะมีกำลังการผลิตเพิ่มอีก 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ดังนั้น จึงสามารถแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำช่วงหน้าแล้ง รองรับความต้องการใช้น้ำที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต และคาดว่าความเดือดร้อนของประชาชนจากการขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคจะหมดไป อย่างไรก็ตาม กปภ.ขอเชิญชวนและขอความร่วมมือประชาชนรวมพลังร่วมกันใช้น้ำประปาอย่างประหยัดและรู้คุณค่าตามแนวคิด "Save Water, You make it" หรือ "ประหยัดน้ำ คุณทำได้"

เลื่อนขึ้นข้างบน