การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือ Utility ระหว่างหน่วยงานกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือ Utility ระหว่างหน่วยงานกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือ Utility ระหว่างหน่วยงานกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

       เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 นายนิวัตร สถิตกาญจนะ ผู้ช่วยผู้ว่าการ(เทคโนโลยีสารสนเทศ) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) นำทีมผู้บริหารในสายงานไปประชุมหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดยในการประชุมได้มีการแนะนำโครงสร้างการบริหารงานของกฟภ.และกปภ. รวมทั้งภารกิจหลักที่สำคัญ วัตถุประสงค์และแนวทางความร่วมมือ Utility ระหว่างหน่วยงาน เพื่อไปสู่การยกระดับบริการสาธารณะด้วย Big Data และการใช้ระบบดิจิทัลเพิ่มประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ชั้น 22 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 

 


 

เลื่อนขึ้นข้างบน