ลูกค้า กปภ. ยิ้มรับ เพียงชำระค่าน้ำผ่านเทสโก้ โลตัสลดค่าธรรมเนียมทันที 50% (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ลูกค้า กปภ. ยิ้มรับ เพียงชำระค่าน้ำผ่านเทสโก้ โลตัสลดค่าธรรมเนียมทันที 50%

ลูกค้า กปภ. ยิ้มรับ เพียงชำระค่าน้ำผ่านเทสโก้ โลตัสลดค่าธรรมเนียมทันที 50%

           กปภ. ร่วมกับตัวแทนรับชำระค่าน้ำ จัดโปรโมชั่นพิเศษเพียงชำระค่าน้ำผ่านเทสโก้ โลตัสทุกสาขา ลดค่าธรรมเนียมเหลือเพียง 5 บาทต่อรายการ จากปกติ 10 บาทต่อรายการ วันนี้ - 15 มิถุนายน 2561

             นายสมชาย  มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่ กปภ. ได้ร่วมมือกับบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด เพิ่มช่องทางการรับชำระค่าน้ำประปาให้กับผู้ใช้น้ำ นั้น ที่ผ่านมาพบว่าได้รับการตอบรับเข้าใช้บริการจากผู้ใช้น้ำเป็นอย่างดี ล่าสุด กปภ. และบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ตัวแทนชำระค่าน้ำประปา ร่วมกันจัดโปรโมชั่นพิเศษ  ลดค่าธรรมเนียมการชำระค่าน้ำประปาจากปกติ 10 บาทต่อรายการ เหลือเพียง 5 บาทต่อรายการเท่านั้น  เมื่อนำใบแจ้งหนี้มาชำระค่าน้ำประปาที่จุดบริการเทสโก้ โลตัส ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ - 15 มิถุนายน 2561 อย่างไรก็ตาม กปภ. มุ่งพัฒนาการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกสูงสุดแก่ผู้ใช้น้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกช่องทางชำระเงินที่สะดวกใกล้บ้านท่าน หมดปัญหาเรื่องการค้างชำระค่าน้ำประปา  ซึ่งหากผู้ใช้น้ำไม่ชำระภายในระยะเวลาที่กำหนด กปภ. มีความจำเป็นต้องดำเนินการตามระเบียบโดยการงดจ่ายน้ำ ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้น้ำไม่ได้รับความสะดวก จึงขอความร่วมมือผู้ใช้น้ำชำระค่าน้ำประปาตามกำหนด    เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้น้ำเอง

            รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่ากปภ. ยังพัฒนาช่องทางการอำนวยความสะดวก    ในการชำระค่าน้ำประปาด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการ ตอบสนองพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนในการทำธุรกรรมต่าง ๆ ด้วยบริการ "PWA Digital Bill" บนแอปพลิเคชั่น Apple Wallet/  My Wallet ซึ่งผู้ใช้น้ำสามารถตรวจสอบค่าน้ำประปา การชำระค่าน้ำประปาผ่านสมาร์ทโฟน และยังสามารถนำบาร์โค้ดไปแสดงที่ตัวแทนรับชำระแทนการแสดงบิลกระดาษ พร้อมทั้งยังเป็นช่องทางในการรับข่าวสารประชาสัมพันธ์อันเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้น้ำ ตลอดจนมีระบบแจ้งเตือนเมื่อครบกำหนดชำระทั้งนี้ ผู้ใช้น้ำ        ที่ต้องการรับบิลดิจิทัลสามารถลงทะเบียนที่http://pwa.mywallet.co ด้วยเลขที่ผู้ใช้น้ำและรหัสหน่วยงานตามขั้นตอนที่กำหนด หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ PWA Contact Center โทร 1662 หรือ กปภ. 234 สาขาทั่วประเทศ 

เลื่อนขึ้นข้างบน