กปภ. ร่วมมือ 4 ภาคีเครือข่าย เปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. ร่วมมือ 4 ภาคีเครือข่าย เปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2561

กปภ. ร่วมมือ 4 ภาคีเครือข่าย เปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2561

          นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) พร้อมด้วยผู้บริหารจากกองทัพบก กรมทรัพยากรน้ำบาดาล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีแถลงข่าวและเปิดโครงการ "ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง" ประจำปี 2561 เพื่อประสานความร่วมมือให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ห่างไกลและถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ ด้วยการสนับสนุนน้ำประปาโดยไม่คิดมูลค่า โดยมี พลเอก สสิน ทองภักดี รองผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ณ กองบัญชาการกองทัพบก

เลื่อนขึ้นข้างบน