กปภ. พร้อมสนับสนุนน้ำประปาสะอาด ส่งสุขสงกรานต์ ร่วมสืบสานประเพณีไทย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. พร้อมสนับสนุนน้ำประปาสะอาด ส่งสุขสงกรานต์ ร่วมสืบสานประเพณีไทย

กปภ. พร้อมสนับสนุนน้ำประปาสะอาด ส่งสุขสงกรานต์ ร่วมสืบสานประเพณีไทย

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานทุกภาคส่วนสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด "สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย" ย้ำพร้อมให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วประเทศ

          นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)เปิดเผยว่า ประเพณีสงกรานต์เป็นประเพณีอันงดงามที่อยู่คู่สังคมไทยมาช้านาน สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมที่ดีงามของคนไทย สำหรับปี 2561 กปภ. เข้าร่วมบูรณาการการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ตามนโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานภาคีเครือข่ายกว่า 20 หน่วยงาน ในการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประสานความร่วมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย อีกทั้งยังร่วมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเล่นน้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ภายใต้แนวคิด "สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย" ทั้งนี้ กปภ. ได้เตรียมความพร้อมในการร่วมรณรงค์สืบสานประเพณีสงกรานต์ ด้วยการสนับสนุนจุดให้บริการน้ำประปาสำหรับเล่นสงกรานต์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวร่วมเล่นน้ำสงกรานต์เป็นจำนวนมาก เช่น จ.เชียงใหม่ โดย กปภ. ได้ติดตั้งประปาหยาดพิรุณหรือประปาไอหมอก บริเวณสองฝั่งสะพานนวรัฐ เพื่อสร้างบรรยากาศความชุ่มชื่นต้อนรับปีใหม่ไทย พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องประปาหยอดเหรียญเพื่อให้บริการน้ำสำหรับเล่นสงกรานต์ จำนวน 10 เครื่อง บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และสองฝั่งถนนท่าแพ นอกจากนี้ในจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ   ซึ่งประชาชนและนักท่องเที่ยวนิยมเล่นน้ำสงกรานต์ กปภ. สนับสนุนจุดบริการท่อธารเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาร่วมงานได้มีน้ำสะอาดในการเล่นสงกรานต์ตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญหลายพื้นที่ เช่น พัทยา เชียงราย อุดรธานี หนองคาย สกลนคร นครพนม แพร่ ลำปาง เป็นต้น

          รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอความร่วมมือประชาชนเล่นน้ำสงกรานต์ด้วยความสุภาพ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย ตลอดจนร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ภายใต้แนวคิด "Save water , you make it" เพื่อให้มีน้ำเหลือใช้เพียงพอสำหรับฤดูแล้งต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน