กปภ. พร้อมให้บริการขอติดตั้งประปาผ่านเว็บไซต์ทั่วประเทศ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. พร้อมให้บริการขอติดตั้งประปาผ่านเว็บไซต์ทั่วประเทศ

กปภ. พร้อมให้บริการขอติดตั้งประปาผ่านเว็บไซต์ทั่วประเทศ

             การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ชูบริการรูปแบบใหม่สำหรับผู้บริโภคยุคดิจิทัล เพียงกรอกข้อมูลที่จำเป็นไม่กี่ขั้นตอนในเว็บไซต์ www.pwa.co.thก็สามารถตรวจสอบพื้นที่ให้บริการของ กปภ. หรือขอติดตั้งน้ำประปาได้อย่างรวดเร็ว ลดขั้นตอน ไม่เสียเวลา ตามนโยบาย กปภ. 4.0

            นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ(วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่าตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา กปภ. ได้ปรับเปลี่ยนองค์กรอย่างจริงจังเพื่อสอดรับกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยพัฒนาการให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ เช่น ระบบการแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาและการชำระเงินผ่านสมาร์ทโฟน การเพิ่มช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่าง กปภ.สาขา และลูกค้าผ่านทางสื่อ Facebook หรือ Line ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด กปภ. เปิดบริการขอติดตั้งประปาโดยลูกค้าไม่จำเป็นต้องเดินทางมายัง กปภ.สาขา แต่สามารถขอติดตั้งผ่านเว็บไซต์ www.pwa.co.th ตามขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้ 1.ลูกค้ายื่นเรื่องขอติดตั้งประปาผ่านเว็บไซต์ 2.รอการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ 3.ส่งเอกสารเพิ่มเติม(ถ้ามี) 4.รอการแจ้งค่าใช้จ่ายจากเจ้าหน้าที่ 5.ชำระค่าติดตั้งที่ กปภ.สาขาที่ใช้บริการ 6.เจ้าหน้าที่ดำเนินการติดตั้งมาตรวัดน้ำ ซึ่งการบริการดังกล่าวนี้นอกจากจะช่วยลดขั้นตอน ลดระยะเวลา ลดทรัพยากรกระดาษแล้ว  ยังช่วยอำนวยความสะดวกในกรณีที่มีผู้ใช้น้ำขอติดตั้งประปานอกพื้นที่การให้บริการของ กปภ. เจ้าหน้าที่ จะสามารถตรวจสอบและแจ้งเงื่อนไขให้ทราบได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลานาน สำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center โทร.1662หรือ www.pwa.co.th หรือกปภ.สาขาในพื้นที่ให้บริการ

เลื่อนขึ้นข้างบน