กปภ. เลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม ลดขยะ ปกป้องสิ่งแวดล้อม (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. เลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม ลดขยะ ปกป้องสิ่งแวดล้อม


กปภ. เลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม ลดขยะ ปกป้องสิ่งแวดล้อม

             การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)ผนึกกำลังภาครัฐ-เอกชน รณรงค์ลดสร้างขยะพลาสติก เลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่มบรรจุขวด สร้างมาตรฐานความเชื่อมั่น "น้ำสะอาด ไม่ต้องมีแคปซีล"

              นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ(วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน กปภ. มีการดำเนินงานด้านการผลิตน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวด เพื่อใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ หรือแจกจ่ายให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในกรณีเกิดภัยพิบัติที่ทำให้ขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ จากสถิติของปี 2560 กปภ. สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดเพื่อสาธารณประโยชน์ไปกว่า 5,000,000 ขวด สำหรับการรณรงค์ "น้ำสะอาด ไม่ต้องมีแคปซีล"กปภ. พร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมน้ำดื่มไทย โดยการยกเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่มหรือแคปซีล เนื่องจากแคปซีลเป็นพลาสติกที่ไม่มีความจำเป็น ซึ่งจะกลายเป็นขยะไปอุดตันตามท่อระบายน้ำและย่อยสลายได้ยาก ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำหากลงสู่แหล่งน้ำ ดังนั้น น้ำดื่มบรรจุขวดของ กปภ. จะไม่มีพลาสติกหุ้มฝาขวดแต่ จะมีวงแหวนเล็กๆ ด้านล่างฝาติดผนึกอยู่กับฝาขวดอยู่แล้ว ซึ่งประชาชนสามารถมั่นใจว่าน้ำดื่มของ กปภ.  มีความสะอาดและปลอดภัยต่อการบริโภคเหมือนเดิม

            รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. ยินดีเป็นพลังหนึ่งในการเปลี่ยนแนวความคิดเพื่อสร้างมาตรฐานความเชื่อมั่น "น้ำสะอาด ไม่ต้องมีแคปซีล" และลดการสร้างขยะพลาสติกอย่างเห็นผลและยั่งยืน

เลื่อนขึ้นข้างบน