กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.3 จัดฝึกอบรม "แนวทางตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ กปภ. (พ.ศ.2560)" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.3 จัดฝึกอบรม "แนวทางตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ กปภ. (พ.ศ.2560)"

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.3 จัดฝึกอบรม "แนวทางตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ กปภ. (พ.ศ.2560)"

     เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 งานบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 (กทส. กปภ.ข.3) จัดอบรม "แนวทางตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ กปภ. (พ.ศ.2560) และการปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ใช้น้ำบนระบบ CIS" ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กปภ.สาขากุยบุรี โดยมีนายสุคนธ์ จับใจ ผู้จัดการ กปภ.สาขากุยบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจาก กปภ.สาขาราชบุรี, กปภ.สาขาปากท่อ, กปภ.สาขาเพชรบุรี, กปภ.สาขาปราณบุรี, กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ และ กปภ.สาขากุยบุรี เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ซึ่งมีเนื้อหาอบรม อาทิ           

- แนวทางตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ กปภ. (พ.ศ.2560)           

- การปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ใช้น้ำบนระบบ CIS           

- แนะนำวิธีการชำระค่าบริการค่าน้ำประปาผ่านแอปพลิเคชั่น       

     สำหรับการอบรมดังกล่าว มุ่งหวังให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานด้านข้อมูลสารสนเทศได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมต่างให้ความสนใจ และร่วมมือกับการอบรมในครั้งนี้เป็นอย่างดี 

เลื่อนขึ้นข้างบน