กปภ.ข.๓ และ กปภ.สาขาปราณบุรี หารือให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านน้ำประปา ในพื้นที่เทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.๓ และ กปภ.สาขาปราณบุรี หารือให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านน้ำประปา ในพื้นที่เทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

กปภ.ข.๓ และ กปภ.สาขาปราณบุรี หารือให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านน้ำประปา ในพื้นที่เทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันนี้ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการ กปภ.ข.๓ พร้อมด้วยนายสาณ เรืองขจร ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ และนายพุฒิพัฒน์ ธีรเวทย์วิกุล ผู้จัดการ กปภ.สาขาปราณบุรี เข้าหารือร่วมกับนายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ในการวางแผนร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนด้านน้ำประปาในพื้นที่เทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมทั้งกำหนดแนวทางเพื่อป้องกันปัญหาด้านน้ำประปาของประชาชนในพื้นที่ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว อันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่

เลื่อนขึ้นข้างบน