ผอ.กปภ.ข.๓ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านน้ำประปาในพื้นที่ จ.สมุทรสงคราม (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ผอ.กปภ.ข.๓ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านน้ำประปาในพื้นที่ จ.สมุทรสงคราม

ผอ.กปภ.ข.๓ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านน้ำประปาในพื้นที่ จ.สมุทรสงคราม

วันนี้ (๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑) กปภ.ข.๓ นำโดยนายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการ กปภ.ข.๓, นายสาณ เรืองขจร ผอ.กองแผนและวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านน้ำประปาในพื้นที่ จ.สมุทรสงคราม อาทิ การติดตามโครงการก่อสร้างสถานีผลิตน้ำประปา ณ บริเวณวัดเกตุการาม ต.โรงหีบ อ.บางคนที รวมทั้งตรวจคุณภาพน้ำและแรงดันในพื้นที่โดยรอบ เพื่อวางแผนในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นรูปธรรม ป้องกันปัญหาด้านน้ำประปาของประชาชนในพื้นที่ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นำไปสู่การบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่

เลื่อนขึ้นข้างบน