รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. ร่วมประชุมติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านน้ำประปาและแนวทางให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ จ.สมุทรสงคราม (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. ร่วมประชุมติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านน้ำประปาและแนวทางให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ จ.สมุทรสงคราม

รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. ร่วมประชุมติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านน้ำประปาและแนวทางให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ จ.สมุทรสงคราม

วันนี้ (๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑) นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) พร้อมด้วยนายชโยดม กาญจโนมัย รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๑) รักษาการแทนรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๔), นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผอ.กปภ.ข.๓, นายสาณ เรืองขจร ผอ.กองแผนและวิชาการ, นายภูทอง ดวงเลิศ ผู้จัดการ กปภ.สาขาสมุทรสงคราม พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านน้ำประปา พร้อมทั้งแนวทางให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุม โดยมีส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งการประชุมดังกล่าว เป็นการประชุมเพื่อรับฟังความเดือดร้อนของประชาชนด้านน้ำประปา ชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาและการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และในระยะยาว นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามและคณะผู้บริหาร กปภ. ยังได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาในพื้นที่ จ.สมุทรสงคราม อีกด้วย

โดยรักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า กปภ. ได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่และเร่งด่วน อาทิ การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ การลดน้ำสูญเสีย เร่งรัดโครงการก่อสร้าง บูรณาการกับหลายภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในเบื้องต้น โดยการดำเนินงานของ กปภ. มุ่งหวังให้ชาวสมุทรสงคราม ได้ใช้น้ำประปาที่สะอาดและครอบคลุมทุกพื้นที่ สอดรับกับการขยายตัวด้านสังคม เศรษฐกิจ และความต้องการใช้น้ำประปาของจังหวัดสมุทรสงครามที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ประชาชนในพื้นที่สามารถแจ้งปัญหาการใช้น้ำประปาได้ที่ สายด่วน PWA Contact center 1662 หรือ กปภ.สาขาสมุทรสงคราม 034-711601

เลื่อนขึ้นข้างบน